Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

MATURANTI

Efektívna príprava na maturitu!
VÝHODY KURZU
  • Analýza a vyhodnotenie tvojej súčasnej úrovne anglického jazyka.
  • Okruhy a témy maturitných otázok.
  • Precvičovanie konverzačných otázok.
  • Používanie vhodnej gramatiky a slovnej zásoby v rôznych situáciach.
  • Nácvik maturitných testov.
  • Nácvik písomnej formy esejí.
  • Aktívne čítanie a zdokonalovanie čítacej techniky.
  • Počúvanie, rozlišovanie a porozumenie základných akcentov angličtiny pomocou multimédií.

TYPY KURZOV

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 osoba
16 € / 45 min.
21 € / 60 min.

Termíny a počet hodín v týždni si určujete Vy
Čas: 13:00 - 17:00

INDIVIDUÁLNY KURZ
2 osoby
9 € osoba/ 45 min.
12 € osoba/ 60 min.

Termíny a počet hodín v týždni si určujete Vy
Čas: 13:00 - 17:00

MINI SKUPINOVÝ KURZ
3 osoby
120 € / 20 hod

2 x 45 min. týždenne

60 € / 10 hod

1 x 45 min. týždenne

Čas výučby: 13:00 - 17:00 hod

MINI SKUPINOVÝ KURZ
4 osoby
120 € / 24 hod

2 x 45 min. týždenne

60 € / 12 hod

1 x 45 min. týždenne

Čas výučby: 13:00 - 17:00 hod

Ponúkané jazyky: anglický , nemecký, ruský
Top